Основан е през месец февруари 1948 г. и днес има повече от 8000 членове.

CIPR заема водещо място в Европа в образованието и обучението в областта на комуникациите.

Квалификациите на CIPR са ключова част от дейността на института и продължават да се развиват. Сертификатът за напреднали на CIPR и Дипломата на CIPR предоставят на практикуващите специалисти знания и разбиране на теорията и практиката, за да се развиват като способни и успяващи професионалисти.

Институтът подкрепя обучението и развитието на членовете си с богато портфолио от събития. Справедливо оценявани за едни от най-добрите в индустрията, курсовете за обучение на CIPR, са насочени към практикуващи специалисти от всички нива. Членовете също са насърчавани да подпомогнат своето лично развитие с програмата за Продължаващо професионално развитие на CIPR.

Институтът се е посветил на повишаване на стандартите в рамките на индустрията. Всички членове се подписват под Кодекс на поведение, който е в сила, като по този начин заявяват своята ангажираност да работят етично, почтено и прозрачно.

CIPR е член на Европейската PR Конфедерация и член основател на Глобалния съюз за пъблик рилейшънс и управление на комуникациите.