Обща информация за обученията на Apeiron Academy

НОВИ МЕДИИ - НОВ

Как да пишем за медиите? - НОВ

Креативното писане - НОВ

CSR или корпоративна социална отговорност - НОВ

Кризисни комуникации - НОВ

Как да организираме ефективни срещи - НОВ

Как да бъдем успешни в работата с медиите - НОВ

Как да моделираме представянето си

Презентационни умения

Публична реч

Невербална комуникация

Бизнес етикет и протокол

Комуникация и презентационни умения

Управление на събития

Успешна работа с медии

PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Как да преговаряме ефективно (общ курс с включени НЛП-техники)

Водене на преговори – Търговски умения

Креативност и PR

PR Умения за писане

Умения за управление на времето

Вътрешни комуникации

Планиране и управление на PR кампания

Спонсорство

Как да моделираме представянето си

Как да моделираме представянето си е модул, който предлага обучения, покриващи целия спектър от умения и знания, които ни помагат да комуникираме по-добре, да се представяме професионално и в синхрон с правилата на бизнес етикета.

Модулът включва 5 трейнинга:

Презентационни умения (Ref: MPPS)

Публична реч (Ref: MPPSP)

Невербална комуникация (Ref: MPNVC)

Бизнес етикет и протокол (Ref: MPEP)

Комуникация и Презентационни умения: двудневен (Ref: MPCPS)

и има за цел да представи широк кръг от познания в сферата на психологията, публичната реч и поведение пред публика, да даде практически съвети за това как да се представяме по-добре, т.е. как да моделираме представянето си в цялост.

Представяне на темите от професионалисти в изброените области.

Практически упражнения за усъвършенстване на личните умения на всеки участник.

За широк кръг специалисти, които искат да разширят своите умения за публично говорене, за Невербална комуникация, за по-добро представяне на самите себе си и на организациите, за които работят.

Всеки бъдещ участник може да избере един отделен трейнинг или да покрие целия модул в зависимост от личната самооценка на потребностите си.

Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2